Informacje o konferencji II OKN „Wczoraj, dziś i jutro polskiej szkoły”

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Konferencja ma charakter asynchroniczny (nie odbywa się w czasie rzeczywistym), z wykorzystaniem platformy wewnętrznej Centrum Edukacji Zdalnej w Katowicach.
  2. Konferencja odbywa się w dniach 27.03.-28.03.2021. Oznacza to, że uczestnik ma obowiązek zalogować się w tych dniach na platformie, co potwierdza jego uczestnictwo w konferencji.
  3. Prezentację (w rozszerzeniu .pptx, .ppt lub .pdf) należy dostarczyć organizatorom w nieprzekraczanym terminie do dnia 25.03.2021. Uczestnik, który chce wysłać swoje wystąpienie w innym rozszerzeniu lub formie (plik audio/video) może tego dokonać po akceptacji komitetu organizacyjnego.
  4. Materiały pokonferencyjne (zaświadczenie, program konferencji) wysyłane są w ciągu 3-4 dni roboczych od zakończenia konferencji na adres podany w zgłoszeniu.
  5. Rada naukowa zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia abstraktu, który nie będzie powiązany z tematyką konferencji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Udział w konferencji jest płatny. Koszt opłaty konferencyjnej wynosi 85 zł w przypadku jednego wystąpienia, a 150 zł w przypadku zgłoszenia dwóch wystąpień. Opłatę należy uiścić na konto organizatora (Centrum Edukacji Zdalnej w Katowicach / 80 1020 5558 0000 8302 3174 9859 / PKOBP Bankowość Elektroniczna) dopiero po zatwierdzeniu przez radę naukową abstraktu.

Centrum Edukacji Zdalnej wystawia również faktury VAT na życzenie. Domyślną formą jest imienny rachunek.

INFORMACJE O RADZIE NAUKOWEJ I KOMITECIE ORGANIZACYJNYM

Rada naukowa:
dr Anna Rydz – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
mgr Krystian Kozielec – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
mgr Iwona Jakóbik – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini

Komitet organizacyjny
mgr Szymon Jakóbik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
mgr Barbara Sadkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
lic. Paulina Hećko – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej