O nas

Centrum Edukacji Zdalnej powstało w 2019 roku, jako projekt dydaktyczny jednego z nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w katowickich szkołach podstawowych. Od tego czasu wciąż jest rozwijamy!

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, nawiązaliśmy współpracę z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Do grona Naszych ekspertów należą:
1. mgr Szymon Jakóbik (koordynator Moodle, geografia, wiedza o społeczeństwie),
2. mgr Iwona Jakóbik (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika),
3. dr Dominik Chwolik (język polski),
4. mgr Dominika Mzyk (pedagogika specjalna),
5. mgr Seweryn Mzyk (edukacja muzyczna i edukacja wczesnoszkolna),
6. mgr Karolina Witoń (logopedia),
7. mgr Joanna Rapacz-Żylska (historia sztuki),
8. mgr Paulina Hećko (wychowanie przedszkolne i edukacja wczenoszkolna),
9. mgr Karolina Śmiałek (historia, edukacja regionalna)
10. mgr Henryka Pollap (matematyka)

Zachęcamy nauczycieli, doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych do nawiązania kontaktu i współpracy z Centrum Edukacji Zdalnej: sekretariat@eduplatforma.com.pl