Wydawnictwo

W lutym 2020 roku otrzymaliśmy zgodę Biblioteki Narodowej na nadawanie Naszym publikacjom numeru ISBN. Obecnie prowadzimy prace edytorskie i wydawnicze nad publikacją pierwszej książki z serii Komentarzy Metodycznych. Nasz profil wydawniczy to przede wszystkim książki z zakresu metodyki, dydaktyki szczegółowej przedmiotów ogólnokształcących oraz publikacje z zakresu terapii.

Jednym z naszych kluczowych projektów jest czasopismo internetowe dla nauczycieli
i rodziców „W szkole”. W marcu 2020 roku otrzymaliśmy numer ISSN, spełniając tym samym rygory organizacyjne dla magazynów. W ciągu roku prowadzimy stały nabór artykułów. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Dla autorów.