Oferta wydawnicza

Wydawnictwo Centrum Edukacji Zdalnej umożliwia wydawanie monografii zbiorowych (wraz z niezależną recenzją ekspercką w danej dziedzinie naukowej), monografii, opracowań naukowych oraz publikacji pokonferencyjnych.

Publikujemy Nasze teksty w formatach ebookowych. Wdrażamy także proces wydawania publikacji na popularne czytniki (z rozszerzeniem .epub).

Profil naukowy to nauki humanistyczne oraz społeczne. Nie przyjmujemy tekstów spoza tego wykazu.