Magazyn „W szkolne” – FAQ

Do kogo adresowany jest ten magazyn?
Do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców. Dzielimy się w nim swoim doświadczeniem, często pasją do nauczania. Proponujemy nowe spojrzenie na znane metody i elementy procesu pedagogicznego. Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące Nas pytania o przyszłość edukacji w Polsce.

Kto tworzy magazyn?
Przede wszystkim chętni nauczyciele, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie artykułów. Stroną techniczną zajmuje się Kolegium Redakcyjne.

Czy czasopismo jest płatne?
„W szkole” to przestrzeń wymiany myśli, bank dobrych i sprawdzonych pomysłów – było, jest i będzie bezpłatnym magazynem.

Czy płatne jest opublikowanie tekstu?
Podobnie jak dostęp do czasopisma jest bezpłatny, podobnie z możliwością publikowania. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Dla Autorów.

Czy redakcja wystawia zaświadczenia o wydrukowaniu artykułu?
Oczywiście. Jeżeli nauczycielowi potrzebne jest takie zaświadczenie to wystarczy zgłosić się do Naszego sekretariatu (sekretariat@eduplatforma.com.pl).

Co to oznacza, że magazyn jest półrocznikiem?
Oznacza to, że wydanie będzie dwa razy do roku. Chcemy zadbać o poziom naukowy poszczególnych artykułów, stąd też taka decyzja. Pierwszy numer wychodzi do końca maja, a drugi do końca listopada.

Czy można opublikować więcej niż jeden tekst?
Można. Maksymalna ilość artykułów autorstwa jednej osoby to trzy.

Czy można napisać artykuł z koleżanką/kolegą?
Taki artykuł zostanie przyjęty, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w zakładce Dla Autorów.

Czy każde wydanie będzie poświęcone innej tematyce?
Czasopismo nie będzie miało narzucone jednego wspólnego tematu. Natomiast będzie możliwość opublikowania swojego artykułu w działach: Z praktyki dydaktycznej, Uczeń ze specjalnymi potrzebami, Prawo oświatowe, Przyszłość oświaty, Teczka wychowawcy.