Konferencje naukowe

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wczoraj, dziś i jutro polskiej szkoły”, która odbędzie się w dniach 27.03.-28.03.2021.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych oraz aktywnych zawodowo nauczycieli, którym na sercu leży przyszłość polskiej oświaty i edukacji.

Konferencja będzie forum wymiany myśli, doświadczeń i propozycji w jaki sposób można ulepszyć obecny system oświaty. Wykład inauguracyjny wygłosi Dyrektor Centrum Edukacji Zdalnej pt. „Bariery w komunikacji internetowej. O tworzeniu relacji uczeń-nauczyciel w dobie pandemii”.

Temat konferencji został zakrojony bardzo szeroko, aby mogły się tutaj znaleźć również tematy interdyscyplinarne jak: socjologia oświaty, historia oświaty i wychowania, współczesne teorie pedagogiczne czy zagadnienia z prawa oświatowego.

Rada naukowa konferencji oraz komitet organizacyjny

Informacje o konferencji dostępne są [tutaj].
Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest [tutaj].